Muistiliiton sivuilla on julkaistu kattava tietopaketti koskien työikäisten muistisairauksia sekä työelämää. Päin Mäntyä-hankeen yhtenä tavoitteena on myös muistitiedon levittäminen mm. ammattiyhdistysten välityksellä työpaikoille. Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista työikäisien osuus arviolta noin 7000-10 000 henkilöä (http://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/). Työikäisten muistisairaudet ovat samoja aivosairauksia kuin iäkkäillä henkilöillä mutta muistisairauden erityispiirteet työikäisillä liittyvät heidän elämäntilanteeseen ja sen muodostamiin haasteisiin. Muistisairauden puhkeaminen keski-iässä, keskellä aktiivisinta aikuiselämää on haasteellista niin sairastuneelle, hänen perheelleen kuin ammattihenkilöstöllekin.