Päin Mänty-hanke on Mikkelin seudun Muisti ry:n alaisuudessa toimiva, kolmivuotinen hanke jonka rahoitus tulee kokonaisuudessaan raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kautta. Hanke alkoi keväällä 2016 ja varsinainen ryhmätoiminta alkoi elokuussa 2016, jolloin myös hanketyöntekijä aloitti työskentelyn. Päin Mäntyä-hanke työllistää kaksi kokoaikaista työntekijää.

 

PAINMANTYAHANKETEKSTILOGO%20%28002%29.jp

 

Mikkelin seudun Muisti ry:n vertaistukiryhmässä nousi tarve kehittää vertaistuellista ja voimaannuttavaa toimintaa. Hankkeen sisällön ideoijina oli kohderyhmä itse. Ylivoimaisesti tärkeimpänä voimannuttavana tekijänä nousivat esille ryhmäläisten omat kokemukset luonnon vaikutuksista hyvinvoinnin lisääjänä. Tämän lisäksi tuli esille tarve kuulua johonkin ryhmään sekä vertaistuen saaminen. Myös kulttuurin kokeminen ja sen itse tuottaminen koettiin merkitykselliseksi sekä tarve saada selviytymismalleja, jotta arki sujuisi muistinongelmista huolimatta.

Työikäisiltä ryhmäläisiltä tuli myös idea viedä tietoa aivoterveyden edistämisestä, muistisairauksien tunnistamisesta ja työelämässä jatkamisen tukemisesta työpaikoille yhteistyössä paikallisten ammattijärjestöjen kanssa. Muistitiedon levittäminen työpaikoille ei ole julkisen puolen tehtäväkenttää, joten sekin sopii hyvin kolmannen sektorin hankkeen kehittämiskohteeksi.