Päin Mäntyä-hankkeen tarkoituksena on tuottaa monipuolista ryhmätoimintaa josta henkilöt voivat valita itselleen sopivia tai mielekkääksi kokemiaan kokonaisuuksia.

 

                                                                           MUISTITREFFIT

 

Muistitreffit ovat vertaistukiryhmä alle 70-vuotiaille muistisairaille ja ryhmä toimii koko hankkeen ajan kokemusasiantuntijaryhmänä sekä osallistuu sisällön tuottamiseen.

 

                                                                            LUONTORYHMÄT

 

Luontoryhmät suunnitellaan sekä toteutetaan siten, että Green Care-toiminnan peruselementit sekä edellytykset täyttyvät. Luontoryhmiin osallistuvat muistisairaat tai muistiongelmista kärsivät henkilöt otetaan aktiivisesti mukaan ryhmien toiminnan suunnittelemiseen. Syksyn aikana on toteutettu Metsästä voimaa arkeen-kurssikokonaisuus jonka osallistujat kokivat mieluisaksi. Seuraava Metsästä arkeen-kurssi alkaa helmikuussa 2017.

 

                                                       AIVOTSUMPA

 

Aivotsumpa-ryhmät perustuvat Instrumental Enrichment-menetelmään, jonka avulla voidaan tutkitusti vahvistaa ja kehittää kognitiivista tietojenkäsittelyä sekä ylläpitää olemassa olevia taitoja. Menetelmän avulla on saatu tuotettua uudenlaista tavoitteellista ryhmätoimintaa muistisairaiden vertaistukiryhmiin. Päin Mäntyä-hankkeen syyskaudella kokoontui säännöllisesti kaksi Aivotsumpa ryhmää.

 

                                           SYÖ MUISTAAKSESI-KURSSIT

 

Syö muistaaksesi- kurssit tarjoavat tietoa terveellisestä ravitsemuksesta sekä kotitalouteen liittyvistä käytännön asioista. Etelä-Savon Marttojen kanssa yhteistyönä toteutettavilla kursseilla valmistetaan aivoterveellistä ruokaa sekä ruokaillaan yhdessä jokaisella kerralla. Syö muistaaksesi-kurssi alkaa tammikuussa 2017. 

 

                                                     KULTTUURIRYHMÄT

 

Kulttuuripainotteisissa ryhmissä sisällöt määrittyvät osallistujien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Syksyllä käynnistyneessä ilmasuryhmässä on vetäjänä teatterialan asiantuntija ja ryhmässä on kokeiltu menestyksekkäästi muun muassa forum-teatteria. Keväällä 2017 ryhmä on ideoinnut toteuttavansa videon jonka avulla muistisairautta sairastavan tai muistinongelmista kärsivän henkilön kokemus saataisiin kuuluviin.