Hankkeessa kehitetään työikäisille muistisairaille ja muistiongelmaisille henkilöille uudenlaisia voimaannuttavia, arjen sujumista ja omannäköisen elämän jatkumista tukevia ryhmätoimintamalleja. Hankeen tavoitteena myös luoda työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä tiedottamisen malli työpaikoille työikäisten muistiongelmien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen sekä työssä jatkamisen tukemiseen.

 

PAINMANTYY.jpg